ZVL Auto
POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA JAKOŚCI

Głównym i stałym celem firmy ZVL AUTO Sp. z o.o. jest  stałe podnoszenie jakości produkcji jak i nieustanny rozwój dobrych relacji z naszymi klientami. Wyżej wspomniane cele są zawarte w długofalowej strategii firmy – POLITYKA JAKOŠCI...

 

  1. EKONOMIA – planowanie, zarządzanie i zdolność do kooperacji. Przy pomocy zadań rocznych, zarządza się  procesem decyzyjnym i efektywnością działania przedsiębiorstwa. Co więcej wyższa efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa stwarza nam możliwości obniżenia kosztów nieprodukcyjnych. Zasada racjonalnego gospodarowania daje nam możliwości racjonalnego dysponowania zapasami produkcyjnymi – w taki sposób, że nie wpływa to niekorzystnie na klientów przemysłu samochodowego. Naszym celem jest taka współpraca z najważnjeszymi dostawcami, która gwarantuje, że dostawcy dostarczają nam produkty nie tylko wysokiej jakości ale także za przyjazne ceny. Celem racjonalnego gospodarowania przedsiębiorstwem jest również zapewnienie stabilnego przepływu pieniędzy (cash-flow).
  2. RACJONALNE GOSPODAROWANIE MAJATKIEM – gromadzenie i racjonalizacja zasobów majątkowych przedsiębiorstwa oraz modernizacja zasobu majątkowego. Skoncentrowanie produkcji poprzez określone przestrzenne rozmieszczenia stanowisk pracy, skrócenie tras komunikacyjnych czy czasu transportu produktów. Modernizacja przyrządów i urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz modernizacja maszyn i urządzeń technicznych a także systemów i urządzeń kierowania. Zapewnienie produktywności maszyn i urządzeń. Obniżenie nakładów energetyczno-materiałowych w procesie produkcji oraz zmniejszenie niekorzystnego wpływu prowadzonych procesów produkcyjnych na środowisko naturalne. Przygotowanie firmy do wdrożenia systemu SEM w średnim horyzoncie czasowym.   
  3. PRACOWNICY – szkolenie, motywowanie i komunikacja. Każdy pracownik musi umieć wykonywać zadania na danym stanowisku pracy oraz każdy pracownik odpowiada za prawidłowe i bezpieczne wykonanie swoich zadań, dysponując określoną wiedzą i umiejętnościami zapewniającymi samodzielność i samokontrolę. Dokładna i bezbłędna praca pracownika zwiększa efektywność produkcji i obniża koszty produkcji. Motywowanie pracowników ma także zwiększyć ich produktywność oraz ma zapewnić pracownikom poczucie stabilizacji. Podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy. Stworzenie odpowiednich warunków pracy w przedsiębiorstwie. 

 

 

Používaním stránok prevádzkovateľa ZVL AUTO spol. s r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.