ZVL Auto

Produkty

Nosným výrobným programom je výroba kuželíkových ložísk v metrických aj palcových rozmeroch, v rozsahu vonkajšieho priemeru od 35 do 560 mm. Výroba má osvojených vyše 225 tprm kuželíkových ložísk, štandardných aj neštandardných, vyrábaných podľa noriem ISO a STN. Štandardné kuželíkové ložiská vyrába v konštrukčných radách 302, 303, 313, 320X, 322, 323, 331 a 332. Spoločnosť je výrazne vývozne orientovaná, keď v súčasnosti 82 % svojej pro-dukcie ložísk exportuje do 27 krajín na 4 svetadieloch.
Spoločnosť začala budovať SMK už v priebehu roka 1991 (ešte v rámci ZVL BEARINGS) podľa normy EN 29001:1987, výsledkom čoho bolo 1. vydanie Príručky kvality (bez označenia), ktorá platila od 11. 9. 1992. Tento zavedený systém manažérstva kvality ale nebol certifikovaný.
poznámka: SMK -  systém manažérstva kvality.

Katalóg pdf: 

Jednorádové kuželíkové ložiská

Jednorádové kuželikové ložiská majú široké uplatnenie v celom
rade odvetví, najmä vo výrobe automobilov, traktorov, poľnohospodárskej technike, valcovaných stolíc, zemných strojov, obrábacích strojov atď.  Konštrukcia ložísk s veľkým počtom valivých teliesok  v jednom rade umožňuje týmto ložiskám dosahovať vysokú únosť  v radiolnom i axiálnom  smere. Axiálna  zaťažiteľnosť je závislá od veľkosti stykové  uhla.  Ložiská s veľkým stykovým  (napr. 331 rada) uhlom  sú vhodné na zychytávanie  väčších  axiálnych síl. Uloženie s jednoradovými kuželíkovým  ložiskami tvorí spravidla dvojica ložísk, pretože samotné ložisko môže prenášať axiálne zaťaženie  iba v jednom smere. Ložiská sú rozoberateľné. Vnúrný krúžok s valivými telieskami a  klietkou tvorí jeden montážny  celok.  Jednorádové kuželíkové  ložísk, uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 355.
Okrem základného sortimentu, ktorý je uvedený v tabuľkách sa vyrábajú mnohé ďalšie kuželíkové ložiská rozdielnych druhov a rozmerov, napr. s prírubou na vonkajšom krúžku, napr. BAR vzájomné združené jednoradové kuželíkové ložiská a pod napr. AXA.

Označenie

Označenie jednorádových kuželíkových ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. 
Označovanie jednoradových kuželíkových ložísk v palcových rozmeroch zodpovedá spôsobu, obvyklému u väčšiny výrobcov týchto ložísk. Číslom pred zlomkovou čiarou sa označuje vnútorný krúžok  ložiska s valivými telieskami a klietkou. Číslom za zlomkovou čiarou sa označuje vonkajší krúžok ložiska napr. KLM 48548/10 

Klietka

Je lisovaná z oceľového plechu . V  prípade prídavného znaku J2 sa označuje konštrukcia klietky so zníženým presahom cez širké čelo vonkajšieho krúžku.  Kuželikové ložiská základného sortimentu sa montujú výhradne s oceľovými klietkami.

Presnosť

Jednorádové kuželikové  ložiská  sa bežne  vyrábajú v normálnom stupni presnosti PO. Prezvláštne uloženia , náročné na presnosť, alebo  pracujúce s vysokou frekvenciou otáčania  sa dodávajú ložiská vo vyššom stupni presnosti P6X,P5 a P4

Používaním stránok prevádzkovateľa ZVL AUTO spol. s r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.